پتروشیمی گلستان در آستانه ورود به بورس

پتروشیمی گلستان در آستانه ورود به بورس

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: پتروشیمی گلستان در آستانه ورود به بورس است و این برکت سفر رئیس قوه و ورود رئیس جمهور و تعامل مشترک نمایندگان سه قوه در استان بود. حیدر آسیابی  در مراسم افتتاح ساختمان جدید پزشکی قانونی گلستان اظهار کرد: با حفظ استقلال دستگاه قضایی تعامل خوبی با مسئولان دستگاه